Friday, December 06, 2013

P. K. A. (RIP)

Tafsiri:

Hakuna mtu aliyezaliwa akimchukia mtu mwingine kwa sababu ya rangi ya ngozi yake au dini yake. Watu lazima wajifunze kuchukia, na kama wanaweza kujifunza kuchukia basi wanaweza kufundushwa kupenda, kwa sababu kwa kawaida upendo huja miyoyoni mwa watu kuliko kinyume chake.

Nelson Mandela

No comments: